Press Release

सुचना
November 02, 2016 - Press Release

मितिः २०७३-०७-१७
 
यस अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि आमसंचार अभियान (मीरेष्ट नेपाल) को फिल्ड कार्यक्रमका लागि ८ देखि १० जना व्यक्ति अटाउने क्षमता भएको गाडि आवश्यक भएको हुँदा इच्छुक सम्बन्धित गाडि धनि, चालक वा फर्मले आजका मितिबाट १५ दिन भित्र कोटेशन हाल्नु हुन आव्हान गरिन्छ । सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारीका लागि मिरेष्ट नेपालको कार्यालयको सुचना पाटीमा सुचना टाँस गरिएको व्यवहोरा जानकारी गराइन्छ ।
 
 
गौरव पुडासैनी
कार्यकारी निर्देशक 
Photo Archive


© Copyright 2007  |  MIREST/NEPAL  |  All Rights Reserved